REGULAMIN SERWISU

ZASADY UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2015 i określa zasady użytkowania oraz zakres bezpieczeństwa Portalu internetowego dostępnego pod adresem www.nn.jedzdlazdrowia.pl (zwanego dalej „Portalem”), którego właścicielem jest AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, KRS 0000189340, NIP 107-00-00-164.

§ 2

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

§ 1

Każdy Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2

Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika, który otrzymał do niego dostęp i w myśl polskiego prawa jest osobą pełnoletnią. Dostęp do portalu otrzymują klienci Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., którzy zawarli umowę dodatkową „Assistance na wypadek nowotworu Pracownika/Małżonka” (od 04.05.2015) lub „Assistance na wypadek nowotworu ON/ONA” (od 18.05.2015), lub dostali od Nationale-Nederlanden zaproszenie do skorzystania z Portalu i skorzystali z tego zaproszenia.

Osoby które zawarły umowę dodatkową „Assistance na wypadek nowotworu Pracownika/Małżonka” (od 04.05.2015) lub „Assistance na wypadek nowotworu ON/ONA” (od 18.05.2015) otrzymują uprawnienia umożliwiające rejestrację w Portalu nie później niż szóstego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy Ubezpieczenia.

Osoby, które dostały od Nationale-Nederlanden zaproszenie do skorzystania z Portalu, otrzymują uprawnienia umożliwiające rejestrację w Portalu nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu, w którym osoby te wyraziły wolę skorzystania z Portalu.

Przed upływem tego terminu rejestracja może nie być technicznie możliwa.

§ 3

Korzystanie z zasobów Portalu wiąże się z koniecznością zalogowania. Loginem do serwisu nie mogą być dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail. Login i hasło do logowania Użytkownik Portalu otrzymuje od instytucji, która na rzecz Użytkownika Portalu zawarła właściwą umowę z Właścicielem Portalu.

§ 4

Cookies ("ciasteczka") to małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę użytkownika na twardym dysku komputera, które mogą być wykorzystywane przez operatorów witryny w celu rozpoznania użytkowników.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce może wykorzystywać tego rodzaju pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i poprawy jakości usług świadczonych użytkownikom witryny .

Korzystamy z programu śledzącego w celu monitorowania zachowań Użytkowników Portalu i generowania danych statystycznych odnośnie użytkowania witryny dla potrzeb opracowania jej projektu i układu. Oprogramowanie nie pozwala na określenie tożsamości użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies w załączniku Polityka Prywatności.

§ 5

Logowanie odbywa się z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, a transmisja danych jest szyfrowana protokołem SSL (Użytkownik zostaje przekierowany do specjalnego połączenia https://).

§ 6

Właściwe wyświetlanie stron Portalu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

· użycia przeglądarek Internet Explorer 9 (i nowsze wersje), Mozilla Firefox w wersji 3 (i wyższe), Chrome;

· wszystkie przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę JavaScript;

· wszystkie przeglądarki powinny posiadać włączoną akceptację plików cookies, w szczególności cookies sesyjnych;

· do wyświetlania niektórych obiektów może być konieczne zastosowanie rozszerzeń przeglądarki lub oprogramowania Flash 6 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader;

· strona internetowa jest optymalizowana do minimalnej rozdzielczości 1024 x 768.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne wynikające z nieprzystosowania systemu i oprogramowania do wyszczególnionych wyżej warunków.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, wynikających z niezgodnego z Regulaminem korzystania z serwisu.

§ 7

Zawartość Portalu, a w szczególności znaki towarowe są chronione prawem polskim. Prawa autorskie do stron, informacji i materiałów zawartych w niej oraz ich układu są własnością AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Wykorzystanie niniejszej witryny, informacji i/lub ich części przez osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez uprzedniej zgody AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Informacje i opinie zawarte na Portalu są dostarczane przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce dla użytkowników, wyłącznie w celu informacyjnym.

§ 8

Zawarte w Portalu materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§ 9

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce nie gwarantuje poprawności działania serwisu w sytuacji, kiedy Użytkownik otwiera strony zawierające formularze ankiety dietetycznej w wielu kartach lub w wielu oknach przeglądarki jednocześnie.

III. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

§ 1

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce zapewnia Użytkownikom Portalu, bezpieczeństwo korzystania z serwisu. Wszystkie dane i informacje przekazywane przez Użytkowników Portalu za pomocą strony internetowej i formularzy ankiety danych osobowych chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii zabezpieczania przepływu informacji (protokół SSL - Secure Socket Layer - służący do szyfrowania danych transmitowanych przez Internet), zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności danych.

§ 2

Dane osobowe oraz kontaktowe Użytkowników Portalu wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do zalogowania się do serwisu. Właściciel Portalu nie przetwarza danych wrażliwych. Właściciel Portalu nie przetwarza, nie pośredniczy i nie wykorzystuje danych zgromadzonych przez Użytkownika Portalu. Kwestie te są opisane w Polityce Prywatności, integralnym elemencie niniejszego regulaminu.

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie wykraczającym poza realizację zawartej umowy ubezpieczeniowej będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika Portalu.

IV. FUNKCJONALNOŚCI PORTALU

§ 1 Bilans energetyczny (dla osób dorosłych)

W ramach modułu bilansu energetycznego, Użytkownik otrzymuje propozycje rozłożenia energetyczności posiłków w ciągu dnia, z podaniem właściwej dla użytkownika ilości białka, węglowodanów i tłuszczu w diecie.

Bilans energetyczny pozwala wyliczyć zarówno podstawową, jak i całkowitą przemianę materii, uwzględniającą tryb życia Użytkownika. Użytkownik pozna też swoje BMI.

Użytkownik może na bieżąco monitorować swoje zapotrzebowanie na energię, zachowując dostęp do starszych wyników.

§ 2 Raport aktywności (dla osób dorosłych)

W ramach modułu Raport Aktywności, Użytkownik dokonuje oceny swojej aktualnej aktywności fizycznej, na podstawie danych z pełnego tygodnia, i otrzymuje informacje, ile kalorii spalił, uprawiając konkretne aktywności.

Aktywność fizyczną i spalanie kalorii można na bieżąco monitorować ponawiając kalkulacje, jednocześnie zachowując dostęp do starszych wyników.

§ 3 Dobór profilowanej diety (dla osób dorosłych)

Moduł Doboru Profilowanej Diety uwzględnia różne uwarunkowania Użytkownika (w dowolnej, odpowiadającej potrzebom użytkownika kombinacji) takie jak m. in.:

· Odchudzanie

· Problemy gastryczne

· Ciąża lub laktacja

· Podwyższony cholesterol

· Podwyższone ciśnienie tętnicze

· Osłabienie i przemęczenie

· Życie w stresie i napięciu

· Wysoka aktywność fizyczna

· Dietetyczna profilaktyka antynowotworowa

Efektem wypełnienia ankiety jest szczegółowy, profilowany raport wskazujący, jakie konkretnie produkty lub ich grupy są wskazane sytuacji określonej przez Użytkownika, a których spożycie należy ograniczyć.

Raport zawiera także informacje o optymalnej aktywności fizycznej oraz ogólne zalecenia dopasowane do sytuacji Użytkownika.

§ 4 Żywienie dzieci

Moduł Żywienie Dzieci zawiera porady żywieniowe i wskazówki w zakresie żywienia dzieci od niemowląt po nastolatki, z uwzględnieniem specyfiki płci.

Dorosły opiekun otrzymuje informacje wskazujące zalecane racje pokarmowe dla dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych przedstawione na przykładach najpopularniejszych produktów. Uwzględnione są zalecenia przy podstawowych alergiach i nietolerancjach pokarmowych (np. gluten).

§ 5 Quiz żywieniowy

Quiz Żywieniowy zawiera fakty dotyczące zdrowego odżywiania przedstawione w formie testu, w którym zarówno złe jak i dobre odpowiedzi zawierają wyjaśnienia dietetyka.

§ 6 Baza wiedzy

Baza Wiedzy to sekcja portalu zawierająca przystępne artykuły o różnorodnej tematyce dietetycznej, z poradami w zakresie prawidłowego żywienia.

V. TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI

Skargi lub zażalenia związane z funkcjonalnościami zapewnianymi przez Portal, Użytkownik Portalu lub osoba uprawniona do korzystania z Portalu (pełnoletni członek rodziny) na mocy umowy zawartej między właścicielem Portalu, a instytucją która udostępniła Użytkownikowi Portalu log i hasło do Portalu może zgłaszać do Dyrekcji AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa (e-mail: reklamacje@mondial-assistance.pl), lub odpowiedniego Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

VI. ZMIANY ZASAD UŻYTKOWANIA

Ze względu na stały rozwój technologii, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych oraz wzbogacanie oferty ubezpieczeniowej AWP P&C S.A. Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu zwanego również Zasadami Użytkowania.

VII. KWESTIE NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Zasad Użytkowania i Bezpieczeństwa zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.